blog

Onbezoldigd professioneel

Schermafbeelding 2017-03-07 om 12.43.09.png

Deze week verscheen op Culturele-Vacatures.nl een interessante vacature van het Holland Festival. Ze zoeken 80 koorzangers voor de wereldpremière van de opera Octavia. Trepanatie. Een professionele operaproductie, zoals in de eerste alinea staat omschreven. Maar boven de advertentie staat toch heel duidelijk “onbezoldigd”. Ik lees de aanhef toch nog even opnieuw, want ik ben een beetje in verwarring gebracht, maar het staat er echt: Het Holland Festival zoekt voor een professionele operaproductie onbetaalde koorzangers. 

Oef.

In totale verwarring laat ik de vacature even bezinken om me goed te beseffen wat ik hier nu lees. Onbezoldigd professioneel. Mis ik iets? Zie ik iets over het hoofd? Het gaat hier om een zwaar gesubsidieerde productie binnen een zwaar gesubsidieerde organisatie met een grandioze kaartverkoopmachine. Een samenwerking vanuit het Muziektheater aan het IJ in Amsterdam en het Stanislavsky Electrotheatre uit Moskou, ook niet bepaald amateurs. Dat is toch onwijs gaaf om als ervaren amateur koorzanger je tanden in te zetten? Meezingen tijdens een wereldpremière in het Holland Festival. Een droomkans!

Natuurlijk, maar toch krijg ik er om meerdere redenen de kriebels van. Ik schat in dat iedere musicus op dat podium betaald wordt, ook de orkestleden. Uiteraard, want amateur-instrumentalisten bij een dergelijke wereldpremière is ondenkbaar. Hoeft het koor dan bij zo’n productie dan niet op datzelfde professionele niveau te zitten? Of is de Nederlandse amateurkoorwereld inmiddels zo goed ontwikkeld dat het verschil tussen ervaren amateurs en professionele (koor)zangers niet meer hoorbaar is? Waarom wordt voor een dergelijke productie het Groot Omroepkoor niet ingeschakeld? Of het Koor van De Nationale Opera? Beiden behoren in hun genre tot de wereldtop. Of, als het echt projectmatig ingevuld moet worden, die talloze afgestudeerde zangers die als zzp’er nauwelijks aan werk kunnen komen.

Begrijp me niet verkeerd: ik gun iedere ervaren amateur koorzanger natuurlijk deze droomkans, maar wat ik niet kan en niet wil begrijpen is dat de kunstwereld zelf niet in wil zien dat ze haar eigen voortbestaan aan het ondermijnen zijn. Op deze manier laten ze zien dat we op het allerhoogste niveau best toe kunnen met onbezoldigde, maar ervaren amateurs. En inderdaad, ik denk dat het een hele mooie productie zal kunnen worden, maar de kunstwereld zelf heeft daarmee de lat wéér een stukje naar beneden gehaald.

Onbezoldigd professioneel, het lijkt het nieuwe kunstje in de kunstensector te worden. Het Holland Festival is namelijk niet de eerste waarbij ik het verschijnsel zie. Integendeel. Af en toe zie ik projecten langskomen waarbij amateur koorzangers de rol over hebben genomen van professionals. Ook word ik regelmatig benaderd door reclamebureau’s of ik niet een paar goede amateur koorzangers kan verzamelen voor het inzingen van een commercial. Voor Jumbo bijvoorbeeld, niet bepaald een bedrijf dat heel erg op de kleintjes moet letten. En ja, ik heb er natuurlijk ook wel eens aan toegegeven. Hoe verleidelijk is een live-performance voor 58 wereldleiders bij de Nucleair Security Summit in 2014 in Den Haag. Ik heb er gezongen, samen met een groepje ervaren amateur koorzangers. En we hebben een prachtige klus geklaard, ook besefte ik mij heel goed dat het te absurd voor woorden is dat onze vocale trotsen als het Nederlands Kamerkoor of Cappella Amsterdam daar hadden moeten staan. Te duur. Schokkend, als je de kosten van die NSS Top realiseert, maar ik heb er dankbaar gebruik van gemaakt, het was immers een droomkans?

Met deze ontwikkeling wordt de kans op betaald werk voor de vele uitstekende professionele zangers in Nederland steeds een beetje kleiner. En dat niet alleen: we laten de maatschappij ook steeds meer geloven dat het verschil tussen die professionele zanger en een ervaren koorzanger verwaarloosbaar is. En dat is bepaald niet het geval, hoe verbaasd ik soms ook in mijn praktijk als koordirigent ben over wat je met amateurs kunt bereiken.

Tachtig amateur koorzangers op een professioneel podium. Volgens de advertentie 282,5 uren aan werk per persoon, het eigen studeerwerk thuis niet meegerekend. Beloning: twee t-shirts en één vrijkaartje. Maar de amateurs hoeven dan ook niet te betalen voor deelname aan dit projectkoor. Nog niet althans. Dat is uiteraard het volgende kunstje waar de sector toe verleid gaat worden: de ervaren amateur koorzanger als noodzakelijke bron van inkomsten.

Ik geloof niet dat dit het verbinden van professionals en amateurs is dat we bedoelen in het Manifest van de Nederlandse Koorwereld dat op 11 februari 2017 aan de Raad van Cultuur is aangeboden…

En, o ja, uiteraard impliceert het ook tachtig professionele zangers zonder werk, maar ja die hoge prijs zien we gelukkig niet, want dat wordt uit een ander potje betaald.


RESPONS VAN HET HOLLAND FESTIVAL
https://www.facebook.com/HollandFestival

Naar aanleiding van bovenstaande blog heeft het Holland Festival de advertentie op Culturele-Vacatures.nl aangepast. Bovendien heeft ze op haar eigen Facebookpagina onderstaande respons geschreven. Hieronder de tekst van deze reactie en ook mijn respons daarop:

Holland Festival Als respons op een aantal reacties:
Onlangs plaatste het Holland Festival een oproep om amateurzangers te werven voor de operaproductie Octavia. Trepanation. De componist van dit werk heeft nadrukkelijk aangegeven dat hij om esthetische redenen en vanwege zijn specifieke werkwijze met amateurs wil werken. Het Holland Festival biedt ieder jaar amateurs een kans met festivalartiesten te werken, meestal áchter de schermen, in de vorm van workshops. Deze bijzondere mogelijkheid voor amateurparticipatie óp het podium wilde het festival dan ook graag benutten. Tot onze spijt is naar aanleiding van de oproep echter enige commotie ontstaan, mede gevoed door een blogpost waarvoor helaas geen wederhoor is gepleegd. Bij sommigen bleek de indruk te zijn gewekt dat het ging om een professionele vacature, die puur om financiële redenen met (onbetaalde) amateurs werd vervuld. Hoewel het misverstand begrijpelijk is, is dit uitdrukkelijk niet het geval. De tekst van de oproep is inmiddels aangepast om duidelijker te maken dat de amateurparticipatie in het geval van Octavia een artistieke wens van het gezelschap is, en geen artistieke concessie. Wat de aanzienlijke tijdsinvestering en bescheiden materiële tegemoetkoming betreft, vertrouwt het festival erop dat deelnemende amateurzangers hun eigen afwegingen maken. We verheugen ons inmiddels gelukkig op een groot aantal aanmeldingen.


REACTIE ROY VOOGD OP DEZE POST OP FACEBOOKPAGINA:

Roy Voogd Dank voor deze nuancering. Het lijkt in ieder geval zeker de aanvankelijke constateringen die ik in mijn blog heb gedaan enigszins te nuanceren, hoewel ik bij de hierboven gegeven uitleg zeker ook mijn vraagtekens plaats. Ik vind het bijzonder dat een componist een rol voor 80 amateurkoorzangers voorschrijft waar toch wel enige eisen aan worden gesteld, en -zoals een cultuurredactie mij vertelde in een interview naar aanleiding van de blog- bovendien van zijn eigen werk zegt dat de partijen “niet waardig genoeg zijn voor professionele koorzangers”. Zonder een waarde-oordeel te willen vellen over dergelijke uitspraken, roept het bij mij nieuwe vragen op binnen een productie die verder op alle niveaus ingevuld lijkt te zijn met professionals. Het is juist intrigerend aan de kunstensector dat spanningsvelden opgezocht worden, dus ik neem de uitleg als “interessant gegeven” aan.

Vraagtekens houd ik ook bij de vacature zelf. Ik heb met mijn blog gereageerd op een advertentie voor een vacature voor koorzangers in een professionele productie. De advertentie van de vacature was geplaatst op een platform voor professionals in de kunst en cultuur. Het woord “amateur” kwam in de aanvankelijke advertentie niet voor. Het woord “professional” echter meerdere malen. Alleen uit de beloning kon je achterhalen dat deze prachtige uitdaging onbezoldigd was.

Terecht heeft HF na de vele ophef die naar aanleiding van mijn blog is ontstaan de advertentie aangepast. “koorzanger m/v” werd “amateur koorzanger”. De urenbesteding werd eruitgehaald. En de tekst werd ook inhoudelijk naar amateurs toegeschreven. Ik heb daarop ook gereageerd dat ik de herstelde duidelijkheid waardeerde. Maar ook dat ik mijn vraagtekens hield over de keuze voor het niveau van het koor.

Gelukkig is dat nu ook opgehelderd!

Een Russische componist en regisseur die zo begaan zijn met de Nederlandse amateur koorzangers dat ze in een verder volledig professioneel ingevulde productie speciaal voor hen een rol toeschrijven. Heel bijzonder, maar onverwacht lovenswaardig!

 

Aan Mark Rutte

Roy aan Rutte FB.jpg

Aan Mark Rutte,

Er is inderdaad iets aan de hand met ons mooie land. Hoe komt het toch dat we zo’n welvarend land zijn, we -gemiddeld genomen- tot de gelukkigsten op aarde behoren, we over het beste onderwijs ter wereld kunnen beschikken, de wereld economisch en toeristisch aan onze voeten ligt, we steeds langer en vitaler van ons pensioen kunnen genieten, maar we met z’n allen toch zo ontevreden zijn? We lijken alleen nog maar bevrediging te kunnen vinden in eigen gewin. En voor de beveiliging die nodig is om wat we hebben vergaard te beschermen.

Natuurlijk, u bedoelt het goed. Hardwerkend, altijd op zoek naar meer. Aangespoord door economische groei als doorslaggevende succesfactor. Met de bankrekening als overtuigende bewijsvoering, in plaats van de sociale samenhang en de emotionele toestand van de mensen om ons heen. Nooit hadden we het beter en toch voert angst de boventoon. Protectionisme over ons geluk beïnvloedt ons dagelijkse doen en laten zo totaal dat we geen tijd hebben om te voelen hoe ongelukkig we zijn. Omdat het ons vertrouwen aantast en respect voor de ander wegneemt.

We zien het nut in van sport, omdat het bijdraagt aan een gezond en vitaal lichaam, dat nodig is om te kunnen functioneren en succes bevestigt. In onze drang om kapitaal te vergaren vergeten we echter maar al te vaak dat we ook de tijd moeten nemen om onze hersenen te voeden. Met kunst bijvoorbeeld. Om ons te laten inspireren en te confronteren. Of om grenzen te verleggen en onze creativiteit te voeden, opdat we ruimbaan kunnen geven aan groei en ontwikkeling.

We denken allemaal dat kunst veel geld kost. En veel tijd, die we niet aan andere zaken kunnen besteden. Aangezien passieve en actieve kunstbeoefening, scheppend en reproducerend, veel inzicht en nuancering vraagt wordt het steevast in de intellectuele hoek geduwd met het etiket ‘Elitair’. Door mensen die alleen nog in one-liners kunnen denken. Communicerend in boodschappen die niet meer dan 140 karakters nuancering mag omvatten.

Ik kan natuurlijk niet spreken voor mensen die kunst als linkse hobby bestempelen. Als verspilling van tijd en geld. Die zijn er altijd al geweest, en die zullen er altijd zijn. De grootste politieke partijen hadden er minder dan een generatie voor nodig om muziek volledig uit het onderwijs weg te bezuinigen. Om creativiteit de nek om te draaien en alle focus te zetten op economisch gedreven leren. Gericht op de financiering van het verhogen van onze welvaart. En met succes: orkesten verdwijnen. Toneelgroepen moeten stoppen. Theaters die de commercialisering van de kunsten niet bij konden houden zijn failliet. Tastbare recente ontwikkelingen die nog veel verder gaan en zich niet alleen beperken tot de kunstensector. Maar erger nog is het langzaam wegkwijnende fundament voor ons geluk in de samenleving.

De wetenschap laat ons steeds overtuigender zien dat kunst meer is dan elitair plezier alleen. Ze toont aan dat kunst, actief beoefenend én passief genietend, onze hersenen laat groeien. Dat door kunst ontwikkelde hersenen effectiever werken: we ontwikkelen niet alleen empatisch vermogen en gaan elkaar beter begrijpen, maar ook functioneren we beter op het werk. Veel beter.

Je zou denken dat kunst dus een hogere prioriteit op de agenda van politici zou verdienen, maar niets lijkt minder waar. Want kunst heeft tijd nodig. Veel tijd. Er gaan generaties overheen om te herstellen wat zo radicaal is wegbezuinigd. En tijd is geld en de meeste politici kijken niet verder dan de eerstvolgende verkiezingen. Dus kan iedere econoom op een bierviltje voorrekenen dat de investering die nodig is om kunst écht in de maatschappij te verankeren onmogelijk binnen een verkiezingstermijn zal kunnen renderen in aantoonbare kapitaalwinst en banengroei.

We denken allemaal dat politici de boel verzieken. Ik zal dat zelf nooit zo zeggen, maar ik insinueer het graag. Gelukkig zijn er altijd politici te vinden die het zelfbeeld van kunstliefhebber willen bevestigen. Die zich verdringen om op de voorste rij bij de jaarlijkse Matthäus in Naarden-Vesting te zitten. Maar vraag ze om diezelfde kunstensector te steunen en ze vallen -terug in de kamer- direct terug in excelsheets met overtuigend bewijs dat onze economie zich dat niet kan permitteren. Bang dat ze beticht worden van steun aan links hobbyisme. Bang dat de massa zich van hen af zal keren. Want wie de massa achter zich heeft staan ziet zijn bankrekening vollopen. En de massa rekent iedere vier jaar af.

Over massa gesproken: Europees onderzoek heeft uitgewezen dat meer dan 1,7 miljoen Nederlanders in koorverband zingen. Met elkaar laten ze hun eigen stem groeien tot een bijdrage aan schoonheid. Aan harmonie. En aan plezier. Ze hebben zich veelal verenigd in ontmoetingsplekken van gelijkgestemden. Waar ze bij elkaar komen om het feest van onze welvaart te vieren. Om samen plezier te maken, meningen te delen, visies te scherpen. Om te leren van elkaar. En van onszelf. Hoe je elkaar ruimte moeten geven om ruimte te krijgen. Om samen prestaties van formaat te leveren. Harmonie creëren én grenzen verleggen. Niet uit winstoogpunt, maar om te groeien. Als mens. Als onderdeel van een geheel. Om samen ons eigen leven te leven. En dan hebben we het alleen nog maar over Nederlanders die in koorverband zingen. Hetzelfde geldt voor instrumentalisten in de talloze orkesten, de bands, solisten, toneelverenigingen, kunstschilders, tekenaars en beeldhouwers, schrijvers en dichters, fotografen en ga zo maar door. Met elkaar miljoenen Nederlanders die de kracht kennen van kunst doen en kunst beleven.

De Nederlandse koorwereld alleen al wordt actief vertegenwoordigd door bijna 10% van de maatschappij. Dat is meer dan de 6% voetballers. Maar door haar opvallend onzichtbare en versplinterde positie in de kunstensector wil de politiek geen sier met de Nederlandse koorwereld maken. En dat is een bijzonder vreemde gedachte, want deze zingende massa bestaat uit een dwarsdoorsnede van de Nederlandse samenleving.

Mark Rutte, als dirigent, cultureel ondernemer en bestuurder in de kunstensector zou ik u willen adviseren de kunstensector uw steun te geven, want dat loont. Het geeft een krachtig signaal aan miljoenen kiezers, herstelt maatschappelijke waarden én steunt de Nederlandse economie. Plezier in de samenleving krijgen we er als cadeautje bij.

Dát is het Nederland waarin ik wil blijven wonen. U ook?

 

Roy Voogd
Stichting Amateurkoor
Stichting Nederlands Koorfestival
Stichting GO! Opera
KoorBusiness

 


mark-aan-alle-nederlanders

Bovenstaande open brief aan premier Mark Rutte (VVD) is een reactie op de open brief die hij publiceerde op maandag 23 januari 2017 in de Nederlandse dagbladen:

Een prachtig voornemen

Kerstkaart 2016 BASIC WEB.jpg

Maak ruimte voor schoonheid en plezier in 2017!

Jaar in jaar uit inspireren de dagen rond Kerst en Nieuwjaar vele mensen tot reflectie en vernieuwing. Geen wonder, want de oorsprong van Kerst handelt rond de geboorte van een nieuw mens met een schitterende belofte. Ook het letterlijk inruilen van Oud voor Nieuw op 31 december klokslag 24.00 uur prikkelt de behoefte om het stof van het verleden af te schudden. Vanuit diepgewortelde tradities versieren we ons huis en genieten deze dagen volop van prachtige muziek, lekker eten en knallende kurken. Tijd voor reflectie. Tijd voor elkaar.

Dat jaarlijkse rustpunt wordt meer en meer bittere noodzaak, want de toenemende informatiestroom is allesoverheersend aan het worden. Negativiteit maakt ons alert en verkoopt dus beter dan positiviteit. Verkoopcijfers zijn allesbepalend, dus worden we via talloze mediakanalen op ieder moment van de dag geconfronteerd met alle ellende van de wereld. Het is bijna niet meer voor te stellen dat er ook nog zoveel mooie dingen in deze wereld gebeuren die het leven zin geven.

Natuurlijk moeten we onze ogen niet sluiten voor wat er niet goed gaat in de wereld, maar moet dat per se ten koste gaan van de ruimte voor wat wél goed gaat? Voor berichten die bevestigen dat er zoveel moois in de wereld is om voor te leven. Waar je elke dag weer wakker voor wilt worden.

Ik prijs mij gelukkig met mijn Ingrid, de liefde van mijn leven, mijn prachtige kinderen Jesse, Romée en Kyara, mijn lieve zussen Jolanda en Jacqueline met hun gezinnen en met veel dierbare vrienden. Ik prijs mij gelukkig dat ik mij elke dag weer bezig kan houden met dingen die de schoonheid van het leven bevestigen. Muziek. Kunst. Culinair. Dag in dag uit ervaren we zelf de kracht daarvan. Niet alleen voor onszelf en onze kinderen, maar ook voor al die mensen waar we mee samen mogen werken.

We wensen je daarom heel veel moois toe in het nieuwe jaar. In de vorm van alles waarmee de zintuigen prettig geprikkeld worden. Ga muziek maken. Of kunst kijken. Ga samen lekker eten. Speel een spel, beoefen sport. Maak een wandeling in de natuur. En geniet er volop van. Wees je bewust van alles wat mooi is, want alleen als we daar ruimte voor maken, blijft er ruimte voor het leven.

Dat lijkt me een prachtig voornemen voor 2017. Doe je mee?

World Championship of Chinese Cuisine 2016: een onmogelijke PR-uitdaging

World Championship of Chinese Cuisine 2016: een onmogelijke PR-uitdaging

Of: Hoe Nederland rond Prinsjesdag heel even wereldwijd in het centrum van de Chinese smulpaap kwam te staan…

Van 19-21 september jl. werd in Ahoy de 8ste editie van het World Championship of Chinese Cuisine (WCCC) georganiseerd. “Het wàt?” was menig vraag in de aanloop naar het evenement, want hoe populair de Chinees in Nederland ook is, we vinden het hier toch eigenlijk moeilijk te begrijpen dat de Chinese keuken aanleiding kan zijn voor een wereldomvattende competitie op het allerhoogste culinaire niveau. 

Het WCCC 2016 had in de media stevige concurrenten die om publicitaire aandacht vroegen. Het WK had plaats tijdens Prinsjesdag en de Algemene Beschouwingen. In Zwolle organiseerde Neerlands culinaire sterrentrots Jonnie Boer het culinaire topevenement ChefsRevolution. En in Ahoy werd in de aangrenzende hal Gastvrij Rotterdam georganiseerd. Het leek een onmogelijke PR-uitdaging waar ik slechts acht weken voor aanvang door Han Ji en Jim Xu voor werd benaderd. Twee weken later werd ik door de voorzitter Jack Wang officieel als PR-directeur aangesteld: ik had nog zes weken. Met bovendien een promotiebudget waar alleen een lokale Voedselbank blij van zou worden… En toch lukte het om álle landelijke dagbladen, radio en televisie over het WCCC 2016 te laten publiceren.

Van NOS Journaal tot PowNed en van Telegraaf tot NRC: heel Nederland heeft kunnen lezen, zien en horen dat de Chinese Gastronomie heel veel verder gaat dan Foe Yong Hai en Babi Pangang. En daarbuiten, want naast uiteraard de talloze Chinese media, waren ook onder meer de BBC en CCTV America met hun reportageteam naar Nederland afgereisd om verslag te doen van drie dagen lang het allerbeste dat de Chinese gastronomie wereldwijd te bieden heeft. En terecht, want volgens CNN is de Chinese keuken wereldwijd nog altijd de populairste ter wereld die gefundeerd is op meer dan 5.000 jaar culinair erfgoed.

Eenmaal in gesprek met de media begon langzaam het besef door te dringen hoe bijzonder het was dat het WCCC 2016 in Nederland georganiseerd mocht worden. Het was de eerste keer ooit dat de prestigieuze competitie buiten Azië werd gehouden. De moederorganisatie in Beijing, de World Federation of Chinese Catering Industry (WFCCI), kreeg Nederland in het vizier doordat in de laatste twee edities Nederland uitzonderlijk goed presteerde. In 2008 won de Chinees-Nederlandse chef Jack Wang de wereldtitel in Shanghai. Bij de daaropvolgende editie in 2012 in Singapore sleepten wederom twee chef-teams Goud binnen voor Nederland. Het werd de directe aanleiding voor mw Yang Liu, president van de WFCCI, om het WCCC 2016 door Nederland te laten organiseren. En dus werden op 17 september jl. zo’n 400 Chinezen uit de hele wereld ingevlogen voor een competitie die in de hele wereld ontzag inboezemt, behalve in Nederland…

En dat was niet zo verwonderlijk, want de gemiddelde Nederlander is misschien wel gek op Chinees eten, maar veel verder dan Foe Yong Hai en de Babi Pangang komen we niet. Dat die laatste bovendien een Indonesisch gerecht is, zullen maar weinig Nederlanders weten en dat merkte je ook in de vele reportages in de pers. De mediacampagne omvatte dan ook veel meer dan persberichten en uitnodigingen.

Voor de kern van de campagne zette ik in eerste instantie in op voorlichting over de ongekende Chinese gastronomie en de cultuur van de Chinese communities buiten China. Ik heb boeken gekocht met over Chinese culinaire tradities, bezocht enkele authentieke Chinese restaurants (‘t was werk hoor… Ja écht!) en ging naar Aziatische winkels voor potjes met Chinese ingrediënten waarvan ik geen idee had wat het kon zijn. Een soort Chinese roulette, zeg maar.

Iedere vrije minuut zat ik op internet om meer informatie te verzamelen. Hoe zit de Chinese keuken in elkaar? Wat zijn de belangrijkste kenmerken? Waarin verschillen de keukentechnieken van de Westerse? Wie zijn de belangrijkste Chinese chefs? Wat serveren de allerbeste restaurants in Beijing, Shanghai, Hong Kong en Singapore? Het werd een héérlijk onderzoek, dat helaas onder grote tijdsdruk stond, maar gaandeweg realiseerde ik me steeds meer hoe fantastisch de Chinese keuken was. En hoe bijzonder de Chinese cultuur was. Er ging een wereld voor me open.

Ik bracht de social media in stelling door in aanvang algemeen te informeren over het Chinese culinaire erfgoed, steeds gekoppeld aan de website van het WCCC. Op YouTube heb ik een eigen WCCC videokanaal opgezet om met waanzinnige documentaires de historie en de belangrijkste keukens uit China, zoals Kantonees, Szechuan, Mandarijn en de dim-sum keuken uit Hong Kong in beeld te brengen en te delen via Facebook, LinkedIn en Twitter. De berichten werden vervolgens consequent op alle relevante culinaire social media-groepen gedeeld.

Na vier weken kwam de culinaire Chinese diesel op gang. Berichten werden gedeeld en de eerste telefoontjes van de media kwamen binnen. De BBC was de eerste die contact opnam voor een grote reportage: ze wilden het team uit Londen volgen in de voorbereidingen en tijdens het WK. EenVandaag volgde voor een reportage over succesvolle Nederlandse Chinese chefs, waar Han Ji van HanTing Cuisine in Den Haag centraal staat, het enige Chinese Michelinster-restaurant dat Nederland rijk is. Televisiestation CCTV America meldde zich voor een grote reportage. NOS Journaal nam contact op en de eerste live-interviews op de radio werden aangevraagd.

En toen ging het snel. Meer dan 60 media uit de hele wereld hebben actief aandacht besteed aan het WCCC 2016 in Rotterdam, de regionale media in Nederland en de standaard plaatsingen van persberichten nog niet eens meegeteld. Nog nooit is er in Nederland zó breed en hoogwaardig gepubliceerd over de Chinese keuken. Dat deze al een aantal jaren in de kwalitatieve lift zat was tot voor kort minder bekend, maar het WK voor Chinese Gastronomie heeft menig Nederlander kunnen laten zien hoe dat Nederland in de voorhoede van de Chinese gastronomie beweegt. Nederland eindigde dit jaar op een fantastische tweede plaats, slechts 1 team in de wereld is beter. En die kwam uit China zelf.

De eervolle, maar onmogelijke uitdaging die ik als PR-directeur van het WCCC 2016 in slechts zes weken heb geklaard geeft vele nieuwe kansen waar de gezamenlijke Chinese horeca-ondernemers in Nederland nog jaren de vruchten van kunnen plukken.

Zie ook www.WCCC2016.com

 Foto: ANP/NRC door Jerry Lampen

Nieuw paspoort

PASPOORT FASE 1
Goedemorgen, ik kom voor een nieuw paspoort.”
“Heeft u een afspraak?”
“Nee, ik kan bij de Gemeente toch gewoon binnenlopen?”
“Nee meneer, dat was vroeger zo.”
Bijna vijftig. Het is begonnen, dacht ik…

PASPOORT FASE 2
Goedemorgen, ik wil graag zo snel mogelijk een afspraak voor een nieuw paspoort, liefst vandaag of morgen.”
“Sorry meneer, over twee weken hebben we de eerste mogelijkheid voor een afspraak.”

PASPOORT FASE 3
Pasfoto afgedrukt.

PASPOORT FASE 4
Goedemorgen, ik heb een afspraak om 09.00 uur.”
“Alstublieft, hier is uw volgnummer, u mag daar in de wachtkamer plaatsnemen.”
“Ja, maar ik heb toch een afspraak om 09.00 uur?”
“Inderdaad en u bent mooi op tijd, nu mag u in de wachtkamer plaatsnemen, dankuwel.”

INTERMEZZO
Na 10 minuten wachten hoor ik een baliegesprek: met een donkere man “Meneer dit is dezelfde foto.” “Nee hoor, ik heb deze foto gisteren laten maken, hier herfstvakantie de bon van de fotograaf!” “Toch mag ik deze foto niet gebruiken, want het is hetzelfde gezicht (…) en de lichtplekken op uw gezicht zitten op dezelfde plekken” “Uiteraard, een fotograaf heeft een vaste opstelling!” Na collegaberaad: “sorry meneer, ik krijg geen toestemming.” “Maar u ziet hier toch het bonnetje?” “Ja maar het lijkt teveel op elkaar.” Verloren gevecht.

PASPOORT FASE 5
Goedemorgen, ik kom voor een nieuw paspoort, hier heeft u twee pasfoto’s.”
“Sorry meneer, u lacht, ik zie uw tanden en u zit niet recht. Ik mag deze foto niet gebruiken.”
“Huh?”
“Maar u kunt nieuwe foto’s laten maken hoor en dan kunt u via internet eenvoudig weer een nieuwe afspraak maken.”

Ik begreep dat verzet zinloos was en ben zwijgend weggelopen. Wat ik nooit doe heb ik in de hal van het gemeentehuis hartsgrondig in fortissimo geroepen: “Verdomme!” Het floepte er zomaar uit.

Met ongekamde haren ben ik naar de fotograaf gegaan. Ging pas om 10.00 uur open. Ik wacht dus weer, maar die onverzorgde kop mag vast wel, zolang ik maar niet lach!

Het is verdraaid ingewikkeld om tegenwoordig nog het land uit te komen…

2016

KERSTKAART 2015-2016 v01Wat 2016 brengen gaat, weten we pas op het moment dat we het komende jaar aan het beleven zijn. En iedere dag van dat komende jaar krijgen we weer de keuze: laten we het jaar voor ons uitrollen alsof we toeschouwers zijn bij een schouwspel of pakken we het uit als een cadeautje dat ons gegeven is…

Wij hebben het gevoel dat we een jaar van overgangen afsluiten. Veranderingen die tijd nodig hadden om gestalte te krijgen. Keuzes die gemaakt moesten worden waarbij knopen moesten worden doorgehakt. Bijzonder spannende, maar ook hele mooie fases, waarbij wij ons volop realiseren hoe veel geluk wij hebben dat we de verandering ook daadwerkelijk ruimte kunnen geven. Want met het afsluiten is ook nieuwe energie vrijgekomen. Energie waarmee we samen nieuwe mogelijkheden aan het onderzoeken zijn. En nieuwe avonturen zijn aangegaan. En het is héérlijk.

Tussendoor is onze oudste zoon de wijsheid aan het vergaren die op zelfstandigheid volgt. Prachtig om te zien hoe alles op z’n plek valt. We genieten volop van onze prachtige dochters, vrouwen in wording in optima forma. Zo mooi om te zien, zo prachtig om de liefde te mogen voelen!

Een heel nieuw jaar met 366 dagen ligt voor ons. Toeschouwend of cadeautjes uitpakkend, de keuze is aan ons. Hou je ogen open voor al het moois dat het leven ons te bieden heeft. En geniet.

Geniet van het Nieuwe Jaar!

Ingrid, Roy, Jesse, Romée & Kyara

Zingen als een voetballer

Zingen als een voetballer

Deze blog is oorspronkelijk geschreven voor Stichting Amateurkoor, een initiatief van Roy Voogd.

In Nederland zingen volgens Europees onderzoek meer dan 1,7 miljoen (!) mensen in naar schatting ruim 20.000 koren. Zingen in een koor is daarmee verreweg de populairste vorm van vrijetijdsbestedingen in Nederland. Tel daarbij op het aantal mensen dat een van de de ontelbare uitvoeringen met enige regelmaat bezoekt en je begint je te realiseren dat het amateurkoor een grotere basis voor draagvlak in de samenleving heeft dan voetbal, om maar eens iets te noemen.


Maar waarom is voetbal zoveel vaker op radio en televisie
en in de media aanwezig dan koormuziek?


Stichting Amateurkoor is een non-profit organisatie, opgericht in 2011 vanuit het inzicht dat de samenwerking in de koorwereld veel te wensen over laat, vooral op regionaal niveau. Hoe zou het het draagvlak voor het amateurkoor er uitzien als de amateurkoorwereld zich zou dúrven (!) profileren zoals de voetbalwereld dat doet?

Naar binnen gericht en niet goed weten hoe je naar buiten treed. Het kenmerkt veel amateurkoren. Mede daarom is het niet verwonderlijk dat heel veel koren moeite hebben om zich staande te houden. Het ledenbestand is door grote maatschappelijke veranderingen voor veel verenigingen steeds lastiger op peil te houden. Subsidies nemen af en de zaal is bij uitvoeringen vaak alleen met heel veel moeite vol te krijgen, waardoor de financiële basis verzwakt. Een vicieuze cirkel waar moeilijk uit te breken is, tenzij…

Een voorbeeld: organiseer een concert met 3 koren uit de eigen regio: je hebt per koor een derde van de kosten, je hoeft maar een derde van het programma te vernieuwen (!) en vanuit de aanhang kun je terugvallen op drie keer zoveel publiek. Bovendien hebt je bij je eigen optreden de échte koorliefhebbers vanuit de andere twee koren in de zaal. Succes verzekerd: zo simpel kan het zijn.

BRUGGEN SLAAN
Maar voor échte oplossingen die de amateurkoorwereld klaar stoomt voor de toekomst zullen we verder moeten kijken. We moeten bruggen slaan met professionele koren. Beleidsmatig en gestructureerd samenwerkingen stimuleren. Verenigingsbesturen met elkaar in contact te brengen om van elkaar te leren. Dirigenten vanuit hun eigen invalshoek met elkaar rond de tafel brengen en inspirerende, nieuwe invalshoeken voor samenwerkingen op gang te brengen.

IMG_9007In 2011 zijn we in Het Gooi begonnen om hier ervaring op te doen. En het werkt. Met zo’n 90 vrijwilligers afkomstig uit de samenwerkende koren -en hun aanhang- organiseren we korenfestivals (40 koren), bestuursbijeenkomsten (44 koren), focusweken (32 koren) gericht op ledenwerving en workshops in samenwerking met onder meer het Groot Omroepkoor. Inmiddels weten koren en dirigenten elkaar steeds beter te vinden. Er ontstaan daadwerkelijk samenwerkingsconcerten van twee of drie koren.

NIEUWE VRIENDSCHAPPEN
Vanuit die basis is nu ook een samenwerking tussen regio’s tot stand gebracht met GO! Opera. In september 2015 is een zeer succesvolle pilot afgerond de regio’s Het Gooi en Zuidwest Friesland een gezamenlijke operaproductie hebben gerealiseerd. Er ontstonden grote projectkoren in beide regio’s die met een professioneel orkest en dito solisten op een een mooi niveau konden presteren. De twee uitvoeringen waren met 1.300 bezoekers volledig uitverkocht. Er zijn nieuwe vriendschapen ontstaan. Maar vanuit de eigen ervaring hebben meerdere deelnemers uit beide regio’s voor de eerste keer een kaartje gekocht voor een uitvoering bij De Nationale Opera, omdat ze zich nu pas écht realiseerden hoe leuk opera is.

Onbekend maakt onbemind. En daar zit ook het belang van de professionele koorwereld in Nederland. Met koren die bij de absolute wereldtop behoren en toch hebben die moeite om hun zalen gevuld te krijgen. Een bizar gegeven als je de getallen uit het begin van dit stuk nog even terughaalt.

Er is dus nog heel veel te doen. Na vijf jaren van pilots wil Stichting Amateurkoor nu graag verder kijken. Nieuwe regio’s helpen en veel, heel veel bruggen slaan. Ons credo voor deze grote uitdaging dan ook onveranderd:

‘Samen Zingen is Samenwerken’. Doet u mee?
Roy Voogd
Stichting Amateurkoor

Change? Yes I Can!

Paper plane ChangeEenentwintig jaar. Voor velen een magisch getal dat samenhangt met volledige wasdom. Voor mij een periode die vooral verandering markeert. Verandering, altijd een spannend momentum, zeker als de stappen die je zet groot, héél groot zijn.

Onlangs heb ik mij samen met mijn zakelijk partner in het diepe gegooid door onze onderneming voor marketing en communicatie na eenentwintig mooie en leerzame, maar ook op zijn tijd woelige jaren samen te laten gaan met een tweetal mooie bureau’s in Alkmaar. In de samenhang is een bedrijfsgroep ontstaan die krachtige communicatie-oplossingen biedt, van eigen ontwerpstudio en digitale marketing tot een complete drukkerij, een van de grotere zelfs in Noord-Holland-Noord. De Profound Groep maakt de cirkel compleet met haar landelijke focus op strategische marketing en communicatie.

Een enorme verandering waar uiteraard vele gesprekken aan vooraf zijn gegaan. Mooie gesprekken, omdat je met elkaar weet dat je in de samenhang enorm aan kracht, expertise én mogelijkheden wint. In stilte voorbereid en nu in alle rust aan het uitrollen. Want haast hebben we niet en we nemen graag de tijd om de nieuwe harmonieën de gelegenheid te geven om de ruimte te verkennen.

Met deze veranderingen verandert ook mijn rol in de onderneming enorm. Het komende jaar komt voor mij de focus te liggen op strategie en beleid. En verandering. Want na eenentwintig jaar is het tijd om mijn horizon te verbreden. Of misschien juist wel met meer focus iets kleiner te maken…

Creativiteit. Management. Beleid. Kunst.

Het zijn voor mij de vier kernwoorden waarmee ik om mij heen ga kijken om te zien hoe en waar ik nieuwe meerwaarde kan gaan ontwikkelen. Vanuit mijn enorme ervaring in ondernemerschap, leiderschap en bestuur heb ik mijn ogen opengezet en leg mijn oor te luisteren. Gelukkig heb ik geen haast, maar mocht je een uitdaging weten waar ik mijn tanden in kan zetten, dan weet je me in ieder geval te bereiken:

Roy Voogd – maker van meerwaarde
0653 332 662  |  id@royvoogd.nl

2015

2015

Kerstkaart 2014 WEBWat 2015 gaat brengen weten we natuurlijk niet. Daarom is het einde van het jaar altijd een heel spannende tijd en een uitstekende reden om nog even de warmte bij elkaar op te zoeken. Gezelligheid met de mensen van wie je houdt. Om het jaar af te ronden en te fantaseren over wat komen gaat. Echt tijd voor elkaar maken en vieren dat je samen bent. Samen koken en samen aan tafel genieten.

Klaar voor een verrassend nieuw begin. Wij wensen je mooie dagen!

“Open hartoperatie live door BN’ers uitgevoerd”

“Als de boodschap van een programma zou zijn dat iedereen een hartoperatie kan verrichten was het huis waarschijnlijk te klein; als het om orkestdirectie gaat, protesteert er niemand. Toch zullen chirurg en dirigent elkaar niet veel ontlopen als je kijkt naar studiejaren, assistentschappen, specialisatie. Hoe komt het dat het een wel kan en het andere niet?”
      Anna Enquist

(Het citaat in de context: http://www.trouw.nl/tr/nl/4512/Cultuur/article/detail/3796147/2014/11/22/Het-verlangen-naar-de-oppervlakte.dhtml )

In bovenstaand artikel verwoordt Anna Enquist uitstekend wat me eigenlijk steeds weer tegenstaat aan op het eerste oogopslag zo vermakelijke televisie zoals bijvoorbeeld “MAESTRO”. Ook hier is het aan de orde: afkalving van het respect voor diepgang. Immers: als je tot 4 kunt tellen dan kun je dirigeren. Culturele feel good: we mogen lachen om de bloopers, maar zijn verzekerd dat de winnende BN’er de hemel ingeprezen gaat worden om zijn/haar artistieke inzicht, muzikale kennis, communicatieve eigenschappen en leiderschapskwaliteiten. Die zekerheid hebben we bij voorbaat al. En de goegemeente denkt dat ook echt, er van overtuigd dat de winnaar zó het concertpodium op zou kunnen. Want ze hebben niet gehoord dat het eigenlijk erbarmelijk is. Niet gezien dat het een ingestudeerde act is zoals een acteur de bewegingen van een meesterpianist kan simuleren tijdens een filmopname, zélfs met groot symfonie-orkest erbij.

Het lijkt zo onschuldig, maar het laat me niet los. Het is inmiddels overal om ons heen: alles waar we wat meer moeite voor moeten doen verliest terrein. Oppervlakkigheid wint het van diepgang. Gemak van smaakbeleving. Prijs boven duurzaamheid. En vanuit diezelfde trend communiceren we liever in one-liners dan in een contextuele dialoog…

Snel en effectief is het devies. Snel vermaak. Snel geld. Snel contact. Snel reageren. Snel overtuigd. Snel eten. Snel bevredigd. En dus snel weer behoefte aan nieuwe impulsen. Snel vergeten. We informeren elkaar in berichten van maximaal 114 karakters. Die beperking heeft veel gevolgen: als individu sturen we niet alleen méér berichten de wereld in, we reageren er ook sneller op. We hebben geen keus: we leren te communiceren in one-liners. Bij voorkeur ook nog afgekort, want dat levert karakterwinst op…

Steeds meer zie ik dat deze one-liners van de individu de massale kracht van de media aan het overnemen zijn. We ontdekken dat de stille minderheid bij voldoende tromgeroffel zich niet alleen kan laten horen, maar ook verandering kan afdwingen. Dat we als individu een sneeuwbal tot een lawine uit kunnen laten groeien als we maar vaak en hard genoeg schreeuwen en gefocused blijven op de one-liner. Dan krijgt je vanzelf aanhang die mee gaat roepen. Volgers die niet verder kijken dan de one-liner lang is. En krijg je reactie van iemand die het er niet mee eens is? Die maak mag je onder het mom van vrijheid van meningsuiting laten weten hoe je daarover denkt. Ik ben me pas de laatste jaren gaan realiseren hoeveel scheldwoorden, schofferingen en doodsbedreigingen er in 114 karakters passen…

Dat inzicht heeft tot de oprichting van Slow Dialogue geleid: de sterke behoefte om de diepgang en het begrip die onder de oppervlakte ligt weer bewust op te zoeken. Zoals Slow Cooking vanuit Italië de wereld wist te overtuigen door de smaak weer serieus te nemen. Naar het serieus nemen van de kijker. Naar échte concerten op televisie, geleid door échte dirigenten die als uitvoerend kunstenaars met een diepgeworteld verlangen naar diepgang en nuance hun musici en publiek naar grotere hoogte brengen. In plaats van een voorspelbare afgrond in te laten tuimelen…

De volgende stap: Live open hartoperatie door BN’ers? Je kunt immers simpelweg de bewegingen van de chirurg imiteren? De commando’s voor de assistenten uit je hoofd leren? En als het -ondanks alle grondige voorzorgsmaatregelen- toch nog ontspoort? Ach, we hadden voor de zekerheid gekozen voor mensen die met een notariële euthenasieverklaring die alleen maar blij zijn dat ze met hun diepste wens hun medemens nog een keer hebben mogen vermaken. Zij blij, wij blij. Win/win noemen we dat. Toch?

Doe me een plezier: lees het artikel van Anna Enquist even en kijk dan nog één keertje naar Maestro:
http://www.trouw.nl/tr/nl/4512/Cultuur/article/detail/3796147/2014/11/22/Het-verlangen-naar-de-oppervlakte.dhtml