KoorBusiness

  • Brug tussen kunst en bedrijfsleven
  • Ondersteuning in projecten, evenementen en bestuursorganisaties
  • Adviserend als consultant
  • Inspirerend met trainingen en workshops
  • Uitvoerend ad interim (project)organisatie
  • Koor.nl & FASE Profielmodel voor amateurkoren

Vanuit KoorBusiness beweeg ik mij midden op de burg tussen kunst en bedrijfsleven. Binnen de koorsector en de kunstenwereld biedt ik mijn kennis en expertise aan voor ondersteuning in projecten, evenementen en bestuursorganisaties. Dat doe ik adviserend als consultant, inspirerend met trainingen en workshops en uitvoerend ad interim (project)organisatie. Uniek is het FASE-Profielmodel voor Amateurkoren waarmee koren, koorbesturen en dirigenten op weg geholpen worden om een duidelijk profiel van het koor vast te stellen.

Verstand van zaken
Binnen de koorsector is daarvoor een nieuw platform in ontwikkeling onder de naam Koor.nl dat zich vooral gaat richten op professionalisering en kwaliteitsverbetering binnen de Nederlandse koorsector. Een van de producten in Koor.nl is het FASE Profielmodel voor amateurkoren dat op 28 februari tijdens de Koornet Werkdag 2020 is gepresenteerd. De uitrol van Koor.nl draait al in de achtergrond, maar de fysieke website als platform gaat nog even duren!

Vanuit KoorBusiness.nl verbind ik een groot netwerk en samenwerkingsverband van professionele musici, trainers en consultants. Met verstand van zaken als gemene deler, want daar schort het in de kunstensector nog wel eens aan… Maar ook met het vermogen van een kunstenaar een nieuw gezichtspunt in te nemen. De belangrijkste voorwaarde voor échte creativiteit. En dat zetten we met evenveel plezier ook in het bedrijfsleven in. Voor inspirerende workshops of trainingen. Of voor teambuilding en creatie-ondersteuning.

Ideale partners voor spelers in de koorwereld die zich realiseren dat een beetje extra zakelijk inzicht vanuit een artistiek fundament heel veel meerwaarde kan geven. Met bijna 25 jaar ervaring op de brug tussen bedrijfsleven én de culturele sector, levert KoorBusiness diensten aan de koorwereld die opvallen door hun heldere communicatieve kracht.

Vanuit diepe, actieve ervaring in de kunstensector geeft KoorBusiness ook inspirerende workshops en trainingen voor onder meer teambuilding in het bedrijfsleven. Met muziek of beeldende kunst als middel stemmen we letterlijk onderling af voor een effectievere samenwerking. Maar kunst en muziek kunnen in de meeste organisaties veel meer betekenen. Nieuwsgierig? Neem contact met mij op, bijvoorbeeld voor onze Quick Scan “FASE Profielmodel voor Amateurkoren”.