Passie voor muziek

Klik op bovenstaand logo van FASE-Profielmodel voor het verenigingsleven, als je als bestuurders en dirigenten op weg geholpen wilt worden om een duidelijk profiel van het koor vast te stellen!


  • Koordirigent
  • KoorBusiness –
  • GO! Opera – operapastiches met het koor in de hoofdrol
  • Stichting Amateurkoor: “samen zingen = samenwerken”
  • Nederlands Koorfestival – van koorcompetitie naar kwaliteitsverbetering
  • Koornetwerk Nederland – landelijke belangenorganisatie voor de koorsector

De waarde van (samen) zingen is sterk onderbelicht in de westerse samenleving. Het gaat veel verder dan het genieten van de muzikale beleving alleen: het voedt persoonlijke groei, geeft positieve impulsen aan de samenleving en verbindt mensen met elkaar in een wereld die ondersneeuwt in economische belangen en bedreigt wordt door individualisering en polarisering.

Muziek is mijn passie en oorsprong. Niet alleen als actief musicus, maar ook langs de besturende en organiserende zijlijn. Vanuit mijn dubbele achtergrond van Conservatorium en Nyenrode Business Universiteit sta ik midden op een waanzinnig interessante brug die ik dagelijks in uiteenlopende omgevingen beleef.

Koordirigent
Dirigeren is voor mij de sport in de avond: het ontspant, inspireert en geeft energie. Ik geloof in de kracht van muziek, waarbij er maar 1 ding nóg leuker is dan zelf muziek maken: Samen met anderen muziek maken! Ik heb veel gezongen (en passant doe ik dat nog altijd veel) en toetsen gespeeld, maar het mooiste vak is toch echt het dirigeren zelf. Noten en tekst fysiek vertalen in een communicatieproces met je musici. Je wordt letterlijk één met de muziek zelf.

Als dirigent ben ik verbonden aan het projectkamerkoor Canto Chiaro in Den Helder, de projectkoren van GO! Opera, het Goois Vocaal in Naarden-Vesting en het literair koor Kranenburgh Vocaal Ensemble in Bergen (NH).

Kamerkoor Canto Chiaro: “How calmly the Evening” – Edward Elgar

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=2yjy9CI7m_I&w=560&h=315]

KoorBusiness
Vanuit KoorBusiness beweeg ik mij midden op de brug tussen kunst en bedrijfsleven. Binnen de koorsector en de kunstenwereld biedt ik mijn kennis en expertise aan voor ondersteuning in projecten, evenementen en bestuursorganisaties. Dat doe ik adviserend als consultant, inspirerend met trainingen en workshops en uitvoerend ad interim (project)organisatie. Meer weten?Klik hier! Uniek is het FASE-Profielmodel voor Amateurkoren waarmee koren, koorbesturen en dirigenten op weg geholpen worden om een duidelijk profiel van het koor vast te stellen.

Stichting GO! Opera
Samen met mijn lieve echtgenote en muzikaal partner Ingrid Stijsiger zijn we Stichting GO! Opera gestart om op landelijk niveau regionale operakoren op te zetten en intensief met elkaar samen te laten werken. Nieuwe opera-producties gebaseerd op beroemde aria’s en koorwerken uit het brede operarepertoire worden als een blauwdruk op regionaal niveau ingestudeerd. Vlak voor de uitvoeringen worden de koren samengevoegd om zo volwaardige, grote operakoren te realiseren. In zes jaar tijd willen we de organisatie uitbouwen naar 15 regio’s verspreid over heel Nederland, om zo een ongekend nieuw netwerk van samenwerkende opera(project)koren te realiseren.

Stichting Amateurkoor
Het Vestival Vocaal, De Gooise Korenweken en de Gooise Opera GO! zijn initiatieven die ik vanuit Stichting Amateurkoor aanstuur. Ik ontwikkel, realiseer en bewaak de artistieke uitgangspunten en creëer als directeur en artistiek leider op organische wijze teams om mij heen die -net als ik- geraakt (willen) worden door het plezier van zingen en samenwerken. Altijd zoekend naar raakvlakken die verbinden, ontstaan over en weer de inspiratie en motivatie die tot prachtige evenementen leiden.

Nederlands Koor Festival – bestuursvoorzitter
Het Nederlands Koor Festival (NKF) is de belangrijkste competitie in Nederland voor amateurkoren en is het Nederlandse equivalent van andere Europese competities waaronder het Britse Choir of the Year. Het NKF is diepgeworteld in de nationale en regionale Nederlandse koorwereld. Als voorzitter van deze mooie organisatie zet ik mij in om het NKF nationaal steviger op de kaart te zetten.

Koornetwerk Nederland – bestuurslid
Koornetwerk Nederland vormt de centrale vereniging voor alle organisaties in de Nederlandse koorsector, opgezet vanuit de Nederlandse korenbonden, die zich verenigd hadden in de VNK. Koornetwerk Nederland. In 2017 zijn ruim 140.000 koorzangers verbonden aan Koornetwerk Nederland. In september 2019 is Koornetwerk Nederland vanuit de koorsector met minister Van Engelshoven in werkoverleg gegaan met als resultaat dat Tweede Kamer en Ministerie OCW de koorsector en verenigingsleven structureel gaan ondersteunen.

LEAD Conductors – bestuurslid
LEAD Conductors biedt een uniek programma voor leiderschapsontwikkeling voor dirigenten met professionele muziekopleiding die klaar zijn voor de volgende stap in hun muzikale carrière. Het intensieve studie-lab heeft inmiddels bewezen een sterke educatieve focus te creëren op zowel leiderschap, communicatieve vaardigheden als carrièredoelen.

Stuurgroep Samen Zingen 2020 – expertiselid
De stuurgroep Samen Zingen 2020 geeft richting aan de 10 focuspunten die opgesteld zijn in het Manifest voor de Nederlandse Koorsector die in maart 2017 is aangeboden aan Sander Maas van de Raad voor Cultuur. De stuurgroep spant zich in om de punten uit het manifest uit te werken, te bekijken welke acties er nodig zijn en wie we daar in betrekken. Vanuit het speerpunt “koormuziek geborgd in het cultuurbestel” heb ik deelgenomen aan het expertiseoverleg met de Raad voor Cultuur over de vraag welke positie de Nederlandse koorsector over vier jaar in de Cultuurnota moet hebben. De stuurgroep SSZ2020 is inmiddels onderdeel geworden van Koornetwerk Nederland.