FASE-Profielmodel

Het FASE-profielmodel© geeft inzicht in doelstellingen, doelgroepen, focus, verantwoordelijkheden en in- en externe doelgroepen voor amateurkoren.

 

Het model is bedoeld als instrument voor koorbesturen en artistieke leiding om het profiel van het koor te bepalen. Het geeft handvatten om positionering en bestuurlijke focus af te stemmen op het (gewenste) koorprofiel. Maar met het model alleen ben je er nog lang niet.

Vragenlijst
Veel belangrijker nog dan het model zelf is de weg die je moet bewandelen om het model te kunnen gebruiken. Aan de hand van zorgvuldig samengestelde vragenlijsten, doorlopen we het FASE-Profielmodel stap voor stap, waarbij er steeds meer stippen op de kleurige cirkel gezet worden en het profiel van jouw koor zich invult. Een intensief proces dat je natuurlijk alleen als bestuur of dirigent kan doen. Maar het is veel effectiever met alle betrokkenen: leden, bestuur én dirigent. Samen, want alleen zo stem je goed af op het juiste koorprofiel.

Een dergelijk proces is niet altijd eenvoudig en vaak zeer intensief, maar het is de investering van tijd en energie vaak meer dan waard.  Een goed koorprofiel geeft antwoorden op vragen als: Zoeken we de juiste nieuwe leden? Verwachten we niet teveel van onze dirigent. Of wellicht juist te weinig? Wie is ons publiek? Overwegend eigen achterban of gerichte consumenten? Et cetera.

Focus
Een koor is maar zelden abstract in te delen. De meeste koren zullen ergens tussen twee profielkleuren plaatsen. Overigens kun je een koor (natuurlijk) in mengvormen positioneren. Naarmate er meer abstracte profielen benoembaar blijken, kom je als koor meer middenop de halve bol terecht. Met veel consequenties van dien: beschikbare tijd, energie en focus verwatert en een herkenbaar profielkleur neemt af. Dat kan vervolgens leiden tot een advies om keuzes te forceren, als de beschikbare tijd en energie dat afdwingt.

Bij (her)positionering kan het model gebruikt worden om focus te creëren, te bepalen waar meer of minder aandacht en energie aan besteed moet worden. We vergeten vaak dat ook het bestuur van een amateurkoor ook bestuurlijk amateur is en toch vaak heel veel verantwoordelijkheid draagt. En als er al besturlijke ervaring is, dan betreft dat meestal een onvergelijkbare omgeving. Een beetje hulp om richting te ontvangen kan daarom nooit kwaad.

Workshop en coaching
Belangstelling voor een coaching of workshop rond het FASE-Profielmodel voor Amateurkoren? Neem contact met mij op voor de mogelijkheden!

©2019 Roy Voogd – www.KoorBusiness.nl

LET OP: het gebruik van het FASE-Profielmodel, alsmede onderdelen daaruit zijn onder verwijzing naar de Europese wetgeving rond intellectueel eigendom zonder toestemming van de auteur niet toegestaan.