Culin-Air Incentive Travel

MICE & Food Travel Incentive Consultant

Read in English

Culin-Air Incentive Travel adviseert en organiseert internationale Food & Culture Tours voor Nederlandse food professionals en gevorderde foodies die hun grenzen verder willen verleggen. Focus: mind-blowing inspiratie door het ervaren en proeven van het mooiste culinaire erfgoed op internationale gourmet hotspots. Wij bieden unieke nieuwe smaken, aroma’s & technieken om in te passen in de eigen praktijk.

Van BBQ-hotspots tot intrigerend street food en van local fresh food markets tot een bezoek aan global fine food brands, producenten van lokale specialiteiten en meet & greets met invloedrijke topchefs.

Culinair erfgoed is overal ter wereld onlosmakelijk verbonden aan de kunst en cultuur van het land en de regio. Daarom zoeken wij -waar mogelijk en wenselijk-bij de invulling van onze reizen en reisadviezen altijd naar invulling die verder gaat dan bijzonder eten en drinken alleen. Zorgvuldig geselecteerde programma’s in kunst en cultuur creëren daardoor altijd ongekende verdieping in de advisering en de uiteindelijke reisprogramma’s.

Culin-Air Incentive Travel adviseert, organiseert en coördineert met een focus op MICE en tailor made Culinary Culture Tours van gemiddeld 4-5 dagen binnen Europa en 6-7 dagen buiten Europa. Bovendien schuwt Culin-Air FIT niet als een spin off van grouptravel.

Meer dan 25 jaar ervaring in evenementenorganisatie, marketing en de organisatie van groepsprojecten in de kunst en cultuur maakt samen met de diepe kennis van de internationale food sector dat Culin-Air Incentive Travel kennis van zaken heeft. We leveren inspirerende bestemmingen waar local food en toonaangevende culinaire hot spots op hun best ervaren kunnen worden. Contrastrijk en op maat samengesteld. Met smaak en oog voor detail.

Culin-Air Incentive Travel gebruikt wereldwijde stop op reisprogramma’s door de COVID-19 crisis om nieuwe en unieke internationale reisprogramma’s vanaf 2022 voor te bereiden. Wilt u nu al meer weten? Neem dan gerust contact op!


MICE & Food Travel Consultant

Culin-Air Incentive Travel advises and organises international Food & Culture Tours for Dutch food professionals and advanced foodies who want to push their boundaries. Focus: mind-blowing inspiration by experiencing and tasting the finest culinary heritage at international gourmet hotspots. We offer unique new flavours, aromas & techniques to be implemented in your own practice.

From BBQ hotspots to intriguing street food and from local fresh food markets to visits to global fine food brands, producers of local specialities and meet & greets with influential top chefs.

All over the world, culinary heritage is inextricably linked to the art and culture of the country and the region. That’s why we always look – where possible and desirable – for content that goes beyond special food and drink in our trips and travel advice. Carefully selected programmes in art and culture therefore always create unprecedented depth in the advice and the final travel programmes.

Culin-Air Incentive Travel advises, organises and coordinates with a focus on MICE and tailor-made Culinary Culture Tours of 4-5 days on average within Europe and 6-7 days outside Europe. Moreover, Culin-Air FIT is not shy of being a spin-off of grouptravel.

More than 25 years of experience in event organisation, marketing and the organisation of group projects in the arts and culture, together with the deep knowledge of the international food sector makes Culin-Air Incentive Travel knowledgeable. We deliver inspiring destinations where local food and leading culinary hot spots can be experienced at their best. Contrasting and tailor-made. With taste and an eye for detail.

Culin-Air Incentive Travel uses global stop on travel programmes due to COVID-19 crisis to prepare new and unique international travel programmes from 2022 onwards. Would you like to know more now? Then don’t hesitate to contact us!